Patientavgifter

Här hittar du information om vad det kostar att besöka oss. Om du har några frågor angående betalningsbestämmelser och remissförfaranden så är du välkommen att kontakta oss.

Inom Stockholms län

Vi har vårdavtal med Stockholms läns landsting vilket innebär att deras patientavgifter gäller (priserna gäller från den 1 januari 2016):

Besök för undersökning (klinisk fysiologi)
200 kr

Besök hos specialistläkare
350 kr

Första besöket hos specialistläkare – med remiss från husläkare
150 kr

Besök av patienter 85 år och äldre
0 kr 

Högkostnadskort och frikort gäller.

Observera att vid uteblivet besök och sen avbokning (senare än 24 timmar innan bokad tid) faktureras du 200 kr alternativt 350 kr, även om du har frikort.

Utomlänspatienter

Vi följer patientlagen (länk till 1177 Vårdguiden).

Utlandssvenskar

Svenska patienter som inte är skrivna i Sverige debiteras den totala vårdkostnaden. Kostnaden för läkarbesök är 1 500 kr. Kostnaden för undersökningar varierar beroende på vilken undersökning som ska genomföras.

Har du intyg från Försäkringskassan, eller någon annan försäkring som berättigar dig till vård i Sverige, så kan du kontakta oss för mer information.

Försäkringspatienter

Vi har avtal med ett flertal försäkringsbolag för specialistbedömningar och klinisk fysiologi. Vänd dig till ditt försäkringsbolag för mer information.

Hälsoundersökningar

Vi erbjuder hälsoundersökningar till företag, idrottsföreningar och privatpersoner, för att i tid upptäcka riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.

Kontakta ansvarig sjuksköterska på tfn 08-505 21 510 för mer information.  

Här kan du läsa mer om vår riktade hälsoundersökning för privatpersoner.

Uppdaterad 2 augusti, 2017