Arbeta hos oss

Stockholm Heart Center är ett kunskapsföretag. Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda våra patienter god vård.

Vår målsättning är att vara en attraktiv arbetsplats och vi sätter stort värde på att ha medarbetare med olika kunskaper, erfarenheter och färdigheter.

För närvarande är vi cirka 60 medarbetare med följande personalkategorier representerade:

  • Administrativ personal
  • Biomedicinska analytiker
  • Hjärtspecialister
  • Kliniska fysiologer
  • Medicinska sekreterare
  • Medicintekniker 
  • Receptionister
  • Sjuksköterskor
  • Undersköterskor

Uppdaterad 23 februari, 2017