Patientenkät 2017

Vår återkommande patientenkät visar på fortsatt positiva resultat.

Årets patientenkät delades ut under två veckor i juni. Resultatet är positivt och vi konstaterar att våra patienter är fortsatt nöjda med vården och bemötandet på Stockholm Heart Center.

Hela 95,5 % av de som svarat kan rekommendera Stockholm Heart Center till andra och 93,5 % känner förtroende för den läkare/vårdpersonal man träffat. 88 % av de svarande värderar sitt besök i helhet som ”utmärkt” eller ”mycket bra”. 

Då vården blir allt mer digitaliserad innehöll årets patientenkät även frågor om e-hälsa (digitala hjälpmedel inom vård och hälsa). Majoriteten av de som svarade (64 %) skulle vilja läsa sin journal på 1177 Vårdguidens e-tjänster om den möjligheten fanns.

Från enkäten kan vi även se att 82 % helst vill komma i kontakt med oss via telefon medan 13,5 % föredrar kontakt via 1177 Vårdguiden. 

Fler kvinnor (57,5 %) än män (42,5%) svarade på enkäten. Majoriteten av de som svarade var mellan 60-79 år (63,5 %) följt av 40-59 år (27,5 %), 80- år (5,5 %) samt 20-29 år (3,5 %). 

Några citat från våra patienter:

  • Betyg A+
  • Har fått jättebra hjälp med mina besvär. Känner mig mycket piggare och gladare.
  • Bra flöde, inget problem.
  • Allt var bra! Jättenöjd!
  • Hoppas att SHC får möjligheten att fortsätta sin verksamhet som är så viktig.
  • Jag tycker att allt fungerar som det ska fungera. Trevlig och duktig personal. 

Fler siffror:

  • 87,5 % tycker att kallelsen ger tillräckligt med information inför besöket.
  • 75 % av de svarande reser till SHC med kollektivtrafik och 20 % reser med egen bil.
  • 86,5 % svarar att de upplever våra lokaler som ”Utmärkta” eller ”Mycket bra”.
  • 83 % svarar att deras besök började i tid.