Stockholm Heart Center - telefonväxel

SHC växelnummer: 08-505 21 500

Våra knappval och telefontider:

Knappval 1 – Om du är försenad

Telefontid mån-fre: 07:30-16:30
Om du är försenad till en tid samma dag välj knappval 1 för att lämna ett meddelande på vår telefonsvarare.

Knappval 2 – Bokningsfrågor

Telefontid mån-fre: 08:00-16:00
Välj knappval 2 för att komma till våra bokningsansvariga. De hjälper dig om du har frågor kring en bokning eller vill av- eller omboka en tid.

Knappval 3 – Medicinska frågor

Telefontid mån-fre: 08:00-12:00
Bokningsbara tider mån-fre: 09:00-12:00
Om du har medicinska frågor eller frågor om dina recept väljer du knappval 3. Här kan du boka tid för att bli uppringd av en av våra sjuksköterskor. Om du inte har en knappvalstelefon kan du dröja kvar för att boka en tid att bli uppringd.

Knappval 4 – Försäkringsärenden

Telefontid mån-fre: 08:00-12:00, 13:00-16:00
Välj knappval 4 om du är patient på SHC via din sjukförsäkring och har frågor kring ditt ärende.

Knappval 5 – Om du ringer i tjänsten

Telefontid mån-fre: 08:00-16:00
Om du ringer i ett tjänsteärende från en annan vårdenhet väljer du knappval 5.
OBS! Detta knappval är ej till för dig som ringer som patient.

Uppdaterad 24 oktober, 2016