Synpunkter

Som patient har du rätt till god vård. Vi vill att du ska vara nöjd med den vård och det bemötande du får hos oss.

Om du inte är tillfreds med den vård du fått ber vi dig kontakta din läkare eller vår VD/verksamhetschef, Gretel Holmström. Du kan också använda vårt formulär för synpunkter.

Skulle du ha behov av att ta ärendet vidare kan du kontakta någon av följande instanser.

Patientnämnden

Landstingets patientnämnd arbetar för att stärka patientens ställning i vården. Hit kan du vända dig med klagomål, synpunkter eller förslag som gäller vården.

Mer information hittar du hos Patientnämnden Stockholms Läns Landsting.

Källa: patientnamndenstockholm.se

Inspektionen vår vård och omsorg (IVO)

Om du själv eller någon närstående råkat ut för en vårdskada eller upplevt brister i patientsäkerheten i samband med vård eller behandling inom hälso- och sjukvården kan du göra en anmälan till IVO. IVO bildades den 1 juni 2013 och de har tagit över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen.

Mer information hittar du hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Källa: ivo.se

Uppdaterad 2 augusti, 2017