Hjärtmottagning

Vår hjärtmottagning har ett nära samarbete med vår avdelning för klinisk fysiologi, vilket innebär att vägen från remiss till diagnos och behandling blir kort. Det ger också en kontinuitet för dig som patient.

På mottagningen arbetar kardiologer och sjuksköterskor med lång erfarenhet av hjärtsjukvård.

Vi utreder och behandlar alla former av hjärt-kärlsjukdomar, som till exempel:

  • rytmrubbningar(t ex förmaksflimmer) 
  • kranskärlssjukdomar  
  • hjärtsvikt/myokardsjukdomar 
  • klaffel
  • högt blodtryck (hypertoni)  
  • blodfettsrubbningar (lipidrubbningar)  

Uppdaterad 30 maj, 2017