Hjärtmottagning

Vår hjärtmottagning har ett nära samarbete med vår avdelning för klinisk fysiologi, vilket innebär att vägen från remiss till diagnos och behandling blir kort. Det ger också en kontinuitet för dig som patient.

På mottagningen arbetar kardiologer och sjuksköterskor med lång erfarenhet av hjärtsjukvård.

Vi utreder och behandlar alla former av hjärt-kärlsjukdomar, till exempel:

  • rytmrubbningar, såsom förmaksflimmer m m 
  • kranskärlssjukdomar  
  • hjärtsvikt/myokardsjukdomar 
  • klaffel

Vi bedömer även de riskfaktorer som kan leda till hjärt-kärlsjukdom eller andra komplikationer, såsom:

  • högt blodtryck (hypertoni)  
  • blodfettsrubbningar (lipidrubbningar)  
  • andningsuppehåll under sömnen (sömnapné) 
  • metabolt syndrom (samlingsnamn för ett antal faktorer som ökar risken för insjuknande i hjärt-kärlsjukdomar, såsom t ex diabetes)

Uppdaterad 3 juni, 2015