Klinisk fysiologi

På vår avdelning för klinisk fysiologi arbetar cirka 30 biomedicinska analytiker med att utföra undersökningar inom hjärta, kärl, lungor och sömn.

Undersökningsresultaten tolkas av våra läkare och utgör tillsammans med symtomen ett viktigt led i processen att ställa rätt diagnos och sedan utforma rätt behandling.

Våra undersökningar

Observera att remiss behövs för att få göra en undersökning hos oss

Uppdaterad 15 november, 2016