Pacemakerkontroller

Vi kan följa upp dig som behandlas med pacemaker, ICD (implanterbar defibrillator) eller CRT (biventrikulär pacemaker).

Pacemakerkontrollerna sköts av en hjärtspecialist med inriktning mot pacemakerbehandling och arytmier.

Uppdaterad 23 november, 2016