Sömnapné - utredning och behandling

Lider du av dagtrötthet och huvudvärk? Snarkar du eller har andningsuppehåll? Det kan vara sömnapné. Vi har lång erfarenhet av utredning och behandling av sömnapné. Vi har dessutom korta väntetider. Be din husläkare om remiss!

Vad erbjuder Stockholm Heart Center?

Sömnapnéutredning

För att ta reda på om du har sömnapné (andningsuppehåll) när du sover så får du låna hem en bärbar utrustning (sömnväska) som registrerar bland annat snarkning, andningsfrekvens, puls och syremättnad. Sömnväskan återlämnas dagen efter för analys. Läs mer om sömnapnéregistrering och hur du förbereder dig.

Sömnapné behandlas med CPAP, antiapnéskena eller konservativ behandling.  Vilken behandling som är lämplig är individuellt och beror bl a på hur många andningsuppehåll du har och hur långa de är.  

Insättning av CPAP-behandling

Redan ett par veckor efter att vi mottagit remiss från din husläkare kan vi starta inprovning och behandling med CPAP. Särskilt utbildade biomedicinska analytiker och sjuksköterskor ansvarar för inprovningen, där du får prova ut en ansiktsmask och ett lufttryck som passar dig. Du fortsätter sedan inprovningen hemma.

Efter 1-2 veckor kommer du tillbaka till mottagningen för utvärdering av behandlingen och eventuell beställning av din egen CPAP från Hjälpmedelscentralen. Sedan gör vi en första behandlingskontroll efter 3 månader.

Insättning av antiapnéskenebehandling

När vi fått remiss från din husläkare ser vi till att du får komma till en tandläkare som kan tillverka en antiapnéskena åt dig. Vi gör också en första kontroll efter 3 månader, vid vilken vi ser till att skenan justeras vid behov. 

Årliga behandlingskontroller på remiss

För att säkerställa god effekt av behandlingen är det viktigt med årliga kontroller. Vi utför kontroller av både CPAP och antiapnéskenebehandling på remiss från din husläkare.

Behandlingskontroll CPAP - Vid behandlingskontrollen går vi igenom hur behandlingen har fungerat. Vid behov justeras inställningarna alternativt att du får prova en annan CPAP-mask.

Behandlingskontroll antiapnéskena - Vi gör en ny sömnapnéregistrering, där du får använda din skena, för att kontrollera om antalet andningsuppehåll har minskat. Även då gör du sömnapnéregistreringen själv i hemmet med den bärbar utrustningen (sömnväskan).

Uppdaterad 30 maj, 2017