Inför remittering

Vi tar huvudsakligen emot remisser från Stockholms län, men vi kan även ta emot remisser från andra län. Vi finns i Take Care.

Kardiologisk konsultation

Vi tar emot konsultationsremisser med specifika kardiologiska frågeställningar.

Vi finns i Take Care (se menyvalet Nytt / Konsultationsärenden. Sök på SHC). 

Läs mer om våra konsultationer.

Klinisk fysiologi

Vi tar emot remisser för undersökningar inom hjärta, kärl, lungor och sömn. Remissvar skickas inom 4 dagar efter utförd undersökning.

Vi finns i Take Care under menyvalet Nytt / Beställning - fysiologi (välj Stockholm Heart Center- Fysiologi).

Kärlutredning

Information inför beställning av kärlutredning

Sömnapné - utredning och behandling

Information inför beställning av sömnapnéregistrering

Kardiologikonsultation per telefon

Behöver du råd kring utredning av din patient?
Ring oss på tfn: 08-505 21 500 (knappval 5) för kardiologikonsultation.
Telefontid: 08:00-16:00

Har du inte Take Care?

Använd vår pappersremiss.

Om du har Profdoc Journal III kontakta vår MT/IT-samordnare Emil Lennartsson för mer information, tfn: 08-505 215 44.

Uppdaterad 2 januari, 2018