Utbildning

Vi arrangerar seminarier för läkare och vårdpersonal, i syfte att ge ökad kunskap om hjärt-kärlsjukdomar samt skapa dialog mellan läkare inom olika områden.

I samband med seminarierna får deltagarna möjlighet att samtala med personal som arbetar på mottagningen.

Du får gärna kontakta oss med önskemål och tips på teman till seminarier inom hjärt-kärlområdet eller om du är intresserad av att delta på något av våra seminarier.

Kontakta oss angående seminarier

Uppdaterad 15 januari, 2015