Våra väntetider

Observera att remiss behövs för alla undersökningar.

Hjärtundersökningar

 

Arbetsprov, cykel

3 veckor

Dygnsblodtrycksmätning

<1 vecka

Ekokardiografi, transthorakal

5 veckor

Långtids-EKG (1-2 dygn)

1 vecka

Långtids-EKG (4-5 dygn)

1 vecka

Ortostatiskt prov

<1 vecka

Vilo-EKG

<1 vecka

Kärlundersökningar


Perifer circulationsutredning

1 veckor

Ultraljud artärsystem armar/ben

2 veckor

Ultraljud bukaorta

4 veckor

Ultraljud carotis

0 vecka

Venös utredning

2 veckor

Lungundersökningar

 

Spirometri

<1 vecka

Sömnundersökningar

 

Inprovning av CPAP

1 vecka

Insättning av antiapnéskenebehandling

1 vecka

Kontroll av behandling med antiapnéskena

<1 vecka

Kontroll av CPAP-behandling

1 vecka

Sömnapnéregistrering

7 veckor

Läkarbesök

 

Kardiolog

8 veckor

Uppdaterad 16 oktober, 2017