Våra väntetider

Observera att remiss behövs för alla undersökningar.

Hjärtundersökningar

 

Arbetsprov, cykel

1-2 veckor

Dygnsblodtrycksmätning

4 veckor

Ekokardiografi, transthorakal

6-7 veckor

Långtids-EKG (1-2 dygn)

1-2 veckor

Långtids-EKG (4-5 dygn)

6 veckor

Ortostatiskt prov

<1 vecka

Pacemakerkontroll

6 veckor

Vilo-EKG

<1 vecka

Kärlundersökningar


Perifer circulationsutredning

6 veckor

Ultraljud artärsystem armar/ben

2 veckor

Ultraljud bukaorta

3 veckor

Ultraljud carotis

6 veckor

Venös utredning

2 veckor

Lungundersökningar

 

Spirometri

7 veckor

Sömnundersökningar

 

Inprovning av CPAP

3 veckor

Insättning av antiapnéskenebehandling

7 veckor

Kontroll av behandling med antiapnéskena

3 veckor

Kontroll av CPAP-behandling

1-2 veckor

Sömnapnéregistrering

7 veckor

Läkarbesök

 

Hjärtspecialist

14 veckor

Uppdaterad 22 juni, 2017