Våra väntetider

Observera att remiss behövs för alla undersökningar.

Hjärtundersökningar

 

Arbetsprov, cykel

5 veckor

Dygnsblodtrycksmätning

<1 vecka

Ekokardiografi, transthorakal

5 veckor

Långtids-EKG (1-2 dygn)

4 veckor

Långtids-EKG (4-5 dygn)

2 vecka

Ortostatiskt prov

<1 vecka

Vilo-EKG

<1 vecka

Kärlundersökningar


Perifer circulationsutredning

1 vecka

Ultraljud artärsystem armar/ben

1 vecka

Ultraljud bukaorta

2 veckor

Ultraljud carotis

1 vecka

Venös utredning

1 vecka

Lungundersökningar

 

Spirometri

1 vecka

Sömnundersökningar

 

Inprovning av CPAP

<1 vecka

Insättning av antiapnéskenebehandling

1 vecka

Kontroll av behandling med antiapnéskena

1 vecka

Kontroll av CPAP-behandling

1 vecka

Sömnapnéregistrering

6 veckor

Läkarbesök

 

Kardiolog

9 veckor

Uppdaterad 16 november, 2017