Våra väntetider

Observera att remiss behövs för alla undersökningar.

Hjärtundersökningar

 

Arbetsprov, cykel

4 veckor

Dygnsblodtrycksmätning

<1 vecka

Ekokardiografi, transthorakal

6 veckor

Långtids-EKG (1-2 dygn)

2 veckor

Långtids-EKG (4-5 dygn)

2 veckor

Ortostatiskt prov

<1 vecka

Pacemakerkontroll

6 veckor

Vilo-EKG

<1 vecka

Kärlundersökningar


Perifer circulationsutredning

2 veckor

Ultraljud artärsystem armar/ben

3 veckor

Ultraljud bukaorta

2 veckor

Ultraljud carotis

2 veckor

Venös utredning

3 veckor

Lungundersökningar

 

Spirometri

2 veckor

Sömnundersökningar

 

Inprovning av CPAP

<1 vecka

Insättning av antiapnéskenebehandling

<1 vecka

Kontroll av behandling med antiapnéskena

<1 vecka

Kontroll av CPAP-behandling

<1 vecka

Sömnapnéregistrering

4 veckor

Läkarbesök

 

Hjärtspecialist

11 veckor

Uppdaterad 13 mars, 2017