Våra väntetider

Observera att remiss behövs för alla undersökningar.

Hjärtundersökningar

 

Arbetsprov, cykel

2 veckor

Dygnsblodtrycksmätning

1 vecka

Ekokardiografi, transthorakal

6 veckor

Långtids-EKG (1-2 dygn)

1 vecka

Långtids-EKG (4-5 dygn)

3 veckor

Ortostatiskt prov

<1 vecka

Pacemakerkontroll

6 veckor

Vilo-EKG

<1 vecka

Kärlundersökningar


Perifer circulationsutredning

3 veckor

Ultraljud artärsystem armar/ben

3 veckor

Ultraljud bukaorta

1 vecka

Ultraljud carotis

1 vecka

Venös utredning

7 veckor

Lungundersökningar

 

Spirometri

2 veckor

Sömnundersökningar

 

Inprovning av CPAP

3 veckor

Insättning av antiapnéskenebehandling

3 veckor

Kontroll av behandling med antiapnéskena

2 veckor

Kontroll av CPAP-behandling

2 veckor

Sömnapnéregistrering

6 veckor

Läkarbesök

 

Kardiolog

7 veckor

Uppdaterad 16 augusti, 2017