Våra väntetider

Observera att remiss behövs för alla undersökningar.

Hjärtundersökningar

 

Arbetsprov, cykel

4 veckor

Dygnsblodtrycksmätning

2 veckor

Ekokardiografi, transthorakal

7 veckor

Långtids-EKG (1-2 dygn)

4 veckor

Långtids-EKG (4-5 dygn)

3 veckor

Ortostatiskt prov

<1 vecka

Pacemakerkontroll

6 veckor

Vilo-EKG

<1 vecka

Kärlundersökningar


Perifer circulationsutredning

2 veckor

Ultraljud artärsystem armar/ben

4 veckor

Ultraljud bukaorta

3 veckor

Ultraljud carotis

1 vecka

Venös utredning

8 veckor

Lungundersökningar

 

Spirometri

3 veckor

Sömnundersökningar

 

Inprovning av CPAP

2 veckor

Insättning av antiapnéskenebehandling

<1 vecka

Kontroll av behandling med antiapnéskena

3 veckor

Kontroll av CPAP-behandling

1 vecka

Sömnapnéregistrering

6 veckor

Läkarbesök

 

Hjärtspecialist

14 veckor

Uppdaterad 15 maj, 2017