Våra väntetider

Observera att remiss behövs för alla undersökningar.

Hjärtundersökningar

 

Arbetsprov, cykel

4 veckor

Dygnsblodtrycksmätning

3 veckor

Ekokardiografi, transthorakal

7 veckor

Långtids-EKG (1-2 dygn)

4 veckor

Långtids-EKG (4-5 dygn)

3 veckor

Ortostatiskt prov

<1 vecka

Vilo-EKG

<1 vecka

Kärlundersökningar


Perifer circulationsutredning

2 veckor

Ultraljud artärsystem armar/ben

3 veckor

Ultraljud carotis

2 veckor

Venös utredning

3 veckor

Lungundersökningar

 

Spirometri

4 veckor

Sömnundersökningar

 

Behandling med antiapnéskena

2 veckor

Inprovning av CPAP

2 veckor

Kontroll av behandling med antiapnéskena

6 veckor

Kontroll av CPAP-behandling

3 veckor

Sömnapnéregistrering

8 veckor

Läkarbesök

 

Kardiolog

8 veckor

Uppdaterad 2 februari, 2018