Kvalitets- och miljöarbete

Kvalitetspolicydeklaration

Stockholm Heart Center arbetar kontinuerligt för att förbättra och utveckla verksamhetens kvalitet. Vi är miljöcertifierade mot ISO 14001 och verksamhetsområdet klinisk fysiologi är ackrediterat mot ISO/IEC 17025:2005 (inkl STAFS 2015:8 och STAFS 2011:33), en standard för provnings- och kalibreringslaboratorier.

I ledningens åtagande ingår att uppfylla kraven i dessa standards samt att ständigt förbättra vårt ledningssystems effektivitet. All personal som är delaktig i verksamheten ska vara förtrogen med ledningssystemet och tillämpa dess rutiner i sitt dagliga arbete.

Avvikelsehantering

Vi använder avvikelsehantering för att upprätthålla hög kvalitet. Genom att identifiera, orsaksanalysera och åtgärda avvikelser från våra rutiner arbetar vi förebyggande för att garantera god patientsäkerhet och uppnå effektivitet i verksamheten.

Uppdaterad 7 augusti, 2018