Vår policy

SHC:s verksamhet ska präglas av kvalitet och säkerhet samt visa stor omsorg om miljö och hälsa:

  • Vi visar respekt och engagemang för varje enskild individ.
  • Vi utför en god och säker vård som uppfyller patientens och beställarens förväntningar, på ett kompetent och personligt sätt.
  • Vi eftersträvar en hög tillgänglighet för patienterna.
  • Vi följer god professionell praxis samt gällande lagar och förordningar för verksamheten.
  • Dokumentation och patientuppgifter är åtkomliga och användbara enbart för behöriga.
  • Vid investeringar och inköp väljer vi utrustning, produkter och transporalternativ som minimerar negativa konsekvenser för vår gemensamma miljö.
  • Vi verkar för ekologisk hållbarhet genom resurshushållning och återvinning.
  • Vi ska ständigt kontrollera, underhålla och förbättra verksamheten.

Uppdaterad 19 december, 2018