För remittenter

Stockholm Heart Center (SHC) arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL) och tar emot remisser med frågeställning enligt riktlinjerna på viss.nu. Vi följer nationella riktlinjer och vårdprogram. SHC har avtal inom kardiologi och ingår i vårdval klinisk fysiologi.

Vi tar huvudsakligen emot remisser från Stockholms län, men välkomnar även remisser från andra län. Vi finns i Take Care (Konsultationsärenden och Beställning - fysiologi). Hittar du oss inte? Kontakta den som är Take Care-administratör på din mottagning.

SHC har avtal inom kardiologi

SHC tar emot remiss för specifika kardiologiska frågeställningar vid:

  • Utredning av misstänkt hjärtsjukdom
  • Uppföljning och behandlingsjustering vid kronisk hjärtsjukdom i behov av kardiologisk specialistkunskap

Vi bistår även med konsultationsinsatser via telefon och frågeremiss - i syfte att undvika onödiga besök för din patient, hos oss eller på akutsjukhus.

viss.nu och LEON

Vårt uppdrag är att ta hand om frågeställningar som inte kräver akutsjukhusens resurser och tillstånd som inte kan hanteras av primärvården. LEON-principen (Lägsta Effektiva OmhändertagandeNivå) är vägledande i vårt arbete. Se vidare www.viss.nu.

SHC ingår i vårdval klinisk fysiologi

I vårdval klinisk fysiologi tar vi emot remiss för undersökningar inom:

  • Hjärta
  • Kärl
  • Lungor

Vi erbjuder basutbudet (se Vårdgivarguiden) samt ett antal tilläggsuppdrag. Under Väntetider hittar du en lista över vilka undersökningar vi erbjuder. Remissvar skickas inom 4 dagar efter utförd undersökning. Våra svar vägleder dig inför vidare utredning och eventuellt behov av kardiologkonsult.

Har du inte Take Care?

Använd vår pappersremiss (se högerspalten på denna sida).

Om du har Profdoc Journal III kontakta vår MT/IT-samordnare Emil Lennartsson för mer information, tfn: 08-505 215 44.

Uppdaterad 19 december, 2018