Fysiologisk klinik

Välkommen till vår fysiologiska klinik. Här gör vi fysiologiska undersökningar (klinisk fysiologi) inom hjärta, kärl och lungor.

Undersökningarna görs för att fastställa eller utesluta sjukdom, mäta funktionsgrad eller följa upp effekten av eventuell behandling. Resultaten utgör tillsammans med symtomen underlag i processen att ställa rätt diagnos och sedan utforma rätt behandling för dig.

Undersökningarna utförs av biomedicinska analytiker och tolkas av våra kliniska fysiologer eller kardiologer. Svar på undersökningen får du av den läkare som remitterat dig till oss.

Observera att remiss krävs för att få komma till oss.

Vår fysiologiska klinik ingår i vårdval klinisk fysiologi Stockholm. 

Har du fått en kallelse från oss?

Kallelsen innehåller viktig information om hur du förbereder dig inför undersökningen. Läs igenom denna noga. Vi vill även gärna att du läser vår information inför besöket.

Uppdaterad 12 april, 2018