Frågor och svar

Här har vi samlat svaren på vanliga frågor om oss, grupperade på ämnesområde.

Försäkringspatienter

Jag har en sjukförsäkring, kan jag komma till er via den?
Vi har avtal med ett flertal försäkringsbolag för kardiologbedömningar och klinisk fysiologi. Rådgivning och tidsbokning sker via respektive försäkringsbolag, vi ber dig därför kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Hur hanterar ni personuppgifter?

Vi på Stockholm Heart Center värnar om din integritet och strävar efter att personuppgifter alltid hanteras på bästa sätt och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Vi har lång erfarenhet av ansvarfull hantering av personuppgifter och känslig information i enlighet med de krav som patientdatalagen (PDL) och andra lagar ställer på oss.

Stockholm Heart Center AB org. nr 556380-0431 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du som patient vid Stockholm Heart Center är intresserad av vilka personuppgifter som finns om dig ber vi dig kontakta oss via 1177 vårdguidens e-tjänster eller via telefon 08 – 505 215 00.

För mer information om behandling av personuppgifter hänvisar vi till Praktikertjänst

Intyg

Jag behöver ett intyg från en hjärtspecialist, hur går jag till väga?
Be din husläkare om en remiss till oss.

Vilken typ av intyg skriver ni?
Vi skriver endast intyg vid konstaterad hjärtsjukdom, d v s vi gör inga hälsodeklarationer (för körkort e d).

Vad kostar ett intyg?
Det är lite olika beroende på intyg, se prislista på 1177.se. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte. Du får en faktura tillsammans med intyget.

Journalföring och sekretess

Vad har ni för journalsystem?
Vi använder journalsystemet Take Care, det gemensamma journalsystemet för stora delar av sjukvården inom Region Stockholm. I och med detta ingår vi också i det som kallas för sammanhållen journalföring, vilket innebär att vårdgivare kan ta del av din vårdhistoria oberoende av var du vårdats.

Hur gör jag om jag vill spärra min journal?
Ring oss på tfn: 08-505 215 00 (knappval 2) om du vill spärra uppgifter som du inte vill ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare inom sammanhållen journalföring.

Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det. Den som bryter mot tystnadsplikten och sekretesslagen kan straffas.

Journalkopior

Jag vill ha kopia på min journal, hur gör jag?

Kopior på svar från SHC:s fysiologiska klinik
Om du enbart gjort en undersökning (arbetsprov, ekokardiografi, långtids-EKG e d) på SHC och önskar kopia på svaret så hänvisar vi dig till din remitterande/behandlande läkare.

Kopior från SHC:s kardiologmottagning
Om du önskar kopia på journalhandlingar från ett läkarbesök på vår kardiologmottagning har du tre olika val:

  • Kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster (Observera att inloggning krävs)
  • Skicka en skriftlig rekvisition till oss via post eller fax. Blankett hittar du här. Skriv ut blanketten, fyll i och skicka in den till oss. Om du inte har möjlighet att använda dig av blanketten kan du kontakta oss på telefon: 08-505 215 00 (knappval 3).
  • Komma till vår mottagning och fylla i blanketten på plats. 

Om du önskar journalhandlingarna via post skickas de som en vanlig brevförsändelse till din folkbokföringsadress. Du kan också hämta ut journalhandlingarna i vår reception. Då krävs giltig ID-handling såsom legitimation, EU-pass eller körkort.

Vad kostar journalkopior?
Upp till nio sidor får du gratis. Den tionde sidan kostar 50 kronor och varje efterföljande sida kostar sedan två kronor styck.

Mediciner och recept

Jag behöver förnya recept på medicin jag fått utskriven av läkare på SHC, hur går jag till väga?
Vi hänvisar vi dig i första hand till din husläkare vid behov av förnyat recept. Vid frågor kan du kontakta våra sjuksköterskor på telefon 08-505 21 500 (knappval 3).

Jag har frågor kring medicin som jag nyligen fått utskriven av läkare på SHC, vem kontaktar jag?
Kontakta våra sjuksköterskor på telefon 08-505 21 500 (knappval 3).

Om/Avbokning

Om tiden jag fått inte passar, vad gör jag då?
Du kan om- eller avboka din tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du kan även ringa oss på telefon 08-505 215 00 (knappval 2) för att ändra tiden.  Observera att väntetiden kan bli längre vid byte av inbokad tid.

Jag har missat min telefontid, hur får jag en ny?
Kontakta oss på telefon 08-505 21 500 (knappval 2) för att boka en ny tid. 

När jag var på läkarbesök sa läkaren att jag skulle få tid för en undersökning men jag har inte fått någon kallelse, vad gör jag?
Kontakta oss på telefon 08-505 21 500 (knappval 2).

Patientavgifter

Vad kostar ett besök hos er?
Hos oss gäller Region Stockholms patientavgifter

Vad kostar ett uteblivet besök?
Uteblivet besök debiteras som ett vanligt besök, d v s du får en faktura på 350 kr. Observera att även sen avbokning (senare än 24 timmar innan bokad tid) debiteras med 350 kr. Frikort gäller inte i dessa fall.

Remiss och tidsbokning

Måste jag ha remiss för att komma till SHC?
Ja, alla patienter i Stockholms län måste ha remiss både till vår kardiologmottagning och till vår fysiologiska klinik. Vi tar inte emot patienter utan remiss.

Jag bor inte i Stockholms län, kan jag komma till er ändå?
Vi följer patientlagen (länk till 1177.se)

Min husläkare har skickat en remiss till er. Hur får jag en tid?
Så fort vi fått remissen skickar vi en kallelse till dig per post. Här hittar du våra väntetider.

Se även Om/Avbokning

Rullstol

Kan jag komma till er mottagning för en undersökning om jag sitter i rullstol?
Ja. Vi har dock ingen lift på mottagningen så du bör kunna förflytta dig från rullstol till brits.

SHC:s sömnmottagning

Varför kan jag inte längre komma till er för kontroll av min sömnapnébehandling?
P g a ändringar i Region Stockholms regelverk stängdes Stockholm Heart Centers sömnmottagning den 1 juni 2018. Vi beklagar verkligen detta. 

Nytt sömnavtal i Stockholm
I december 2018 tillkännagavs att Stockholm Heart Center vunnit Region Stockholms upphandling  i öppenvård för vuxna patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom. Vi inväntar för närvarande datum för avtalsstart och fram tills dess måste vi tyvärr hänvisa till andra vårdgivare som erbjuder sömnapnéutredning och behandling, se vardgivarguiden.se eller 1177.se

Sjukresa

Kan jag få sjukresa till och från er mottagning?
Alla sjukresor grundar sig på en medicinsk bedömning och det är din behandlande läkare som beslutar om du är berättigad till resa. Du kan alltså inte själv kräva att få sjukresa. Kontakta den läkare som remitterat dig till oss om du anser dig behöva sjukresa.

Läs mer om sjukresor på 1177.se.

 

Synpunkter på vård på SHC

Om du har några synpunkter på det bemötande eller den vård du fått vill vi gärna att du hör av dig. Läs mer här.

Väntetider

Vad har ni för väntetider?
Våra väntetider hittar du här.

Övriga frågor

Gör ni fysiologiska undersökningar på barn?
Kontakta våra remissamordnare för information. Telefon: 08-505 21 572/573.

Gör ni hjärtscreening av ungdomar (t ex fotbollslag)?
Kontakta oss på telefon 08-505 215 10 för information.

Kan jag lista mig hos er?
Nej, vi är en specialistmottagning som endast tar emot patienter på remiss för kardiologisk konsultation eller fysiologisk undersökning.

Uppdaterad 10 juni, 2019