Synpunkter på vård hos SHC

Fr o m 1 januari 2018 gäller nya bestämmelser kring hur klagomål från patienter och närstående ska hanteras i vården. Om du inte är tillfreds med den vård du fått ska du vända dig direkt till den verksamhet som ansvarat för vården.

Vi vill att du ska vara nöjd med den vård och det bemötande du får hos oss. Om du har några synpunkter så ber vi dig kontakta vår VD/verksamhetschef, Gretel Holmström. Du kan också använda vårt formulär för synpunkter.

Vid behov kan du ta hjälp av Patientnämnden. Patientnämnden utreder inte själva klagomål men kan stötta och hjälpa och - om så önskas - agera som länk mellan patient och berörd verksamhet. 

Uppdaterad 11 januari, 2018