Väntetider

Hjärtundersökningar

 

Arbetsprov, cykel

2 veckor

Dygnsblodtrycksmätning

1 vecka

Ekokardiografi, transthorakal

12 veckor

Långtids-EKG (1-2 dygn)

3 veckor

Långtids-EKG (4-5 dygn)

3 veckor

Ortostatiskt prov

<1 vecka

Vilo-EKG

<1 vecka

Kärlundersökningar


Perifer circulationsutredning

2 veckor

Ultraljud artärsystem armar/ben

3 veckor

Ultraljud carotis

1 vecka

Venös utredning

3 veckor

Lungundersökningar

 

Spirometri

3 veckor

Läkarbesök

 

Kardiolog

1 vecka

Uppdaterad 15 juni, 2018