Väntetider

Hjärtundersökningar

 

Arbetsprov, cykel

3 veckor

Dygnsblodtrycksmätning

1 vecka

Ekokardiografi, transthorakal

7 veckor

Långtids-EKG (1-2 dygn)

2 veckor

Långtids-EKG (4-5 dygn)

4 veckor

Ortostatiskt prov

<1 vecka

Vilo-EKG

<1 vecka

Kärlundersökningar


Perifer circulationsutredning

1 vecka

Ultraljud artärsystem armar/ben

1 vecka

Ultraljud carotis

<1 vecka

Venös utredning

1 vecka

Lungundersökningar

 

Spirometri

1 vecka

Läkarbesök

 

Kardiolog

5 veckor

Uppdaterad 24 april, 2018