Väntetider

Hjärtundersökningar

 

Arbetsprov, cykel

<1 vecka

Dygnsblodtrycksmätning

<1 vecka

Ekokardiografi, transthorakal

6 veckor

Långtids-EKG (1-2 dygn)

2 veckor

Långtids-EKG (4-5 dygn)

2 veckor

Ortostatiskt prov

<1 vecka

Vilo-EKG

<1 vecka

Kärlundersökningar


Perifer circulationsutredning

3 veckor

Ultraljud artärsystem armar/ben

2 veckor

Ultraljud carotis

2 veckor

Venös utredning

2 veckor

Lungundersökningar

 

Spirometri

3 veckor

Läkarbesök

 

Kardiolog

3 veckor

Uppdaterad 16 augusti, 2018