Väntetider

Hjärtundersökningar

 

Arbetsprov, cykel

3 veckor

Dygnsblodtrycksmätning

<1 vecka

Ekokardiografi, transthorakal

4 veckor

Långtids-EKG (1-2 dygn)

2 veckor

Långtids-EKG (4-5 dygn)

1 vecka

Ortostatiskt prov

<1 vecka

Tum-EKG

3 veckor

Vilo-EKG

<1 vecka

Kärlundersökningar


Perifer circulationsutredning

1 vecka

Ultraljud artärsystem armar/ben

1 vecka

Ultraljud carotis

1 vecka

Venös utredning

1 vecka

Lungundersökningar

 

Spirometri

1 vecka

Läkarbesök

 

Kardiolog

3 veckor

Uppdaterad 16 oktober, 2018