Väntetider

Hjärtundersökningar

 

Arbetsprov, cykel

5 veckor

Dygnsblodtrycksmätning

3 veckor

Ekokardiografi, transthorakal

6 veckor

Långtids-EKG (1-2 dygn)

4 veckor

Långtids-EKG (4-5 dygn)

5 veckor

Ortostatiskt prov

<1 vecka

Tum-EKG

4 veckor

Vilo-EKG

<1 vecka

Kärlundersökningar


Perifer circulationsutredning

2 veckor

Ultraljud artärsystem armar/ben

2 veckor

Ultraljud carotis

2 veckor

Venös utredning

2 veckor

Lungundersökningar

 

Spirometri

2 veckor

Läkarbesök

 

Kardiolog

4 veckor

Uppdaterad 3 december, 2018