Vårdutbud & väntetider

Hjärtundersökningar

 

Arbetsprov, cykel

<1 vecka

Dygnsblodtrycksmätning

2 veckor

Ekokardiografi, transthorakal

4 veckor

Långtids-EKG (1-2 dygn)

5 veckor

Långtids-EKG (4-5 dygn)

5 veckor

Ortostatiskt prov

<1 vecka

Stress-EKO

9 veckor

Tum-EKG

1 vecka

Vilo-EKG

<1 vecka

Kärlundersökningar


Perifer circulationsutredning

2 veckor

Ultraljud artärsystem armar/ben

1 vecka

Ultraljud carotis

3 veckor

Venös utredning

1 vecka

Lungundersökningar

 

Spirometri

3 veckor

Läkarbesök

 

Kardiolog

9 veckor

Uppdaterad 12 april, 2019