Vårdutbud & väntetider

Hjärtundersökningar

 

Arbetsprov, cykel

2 veckor

Dygnsblodtrycksmätning

2 veckor

Ekokardiografi, transthorakal

4 veckor

Långtids-EKG (1-2 dygn)

4 veckor

Långtids-EKG (4-5 dygn)

4 veckor

Ortostatiskt prov

<1 vecka

Tum-EKG

4 veckor

Vilo-EKG

<1 vecka

Kärlundersökningar


Perifer circulationsutredning

3 veckor

Ultraljud artärsystem armar/ben

1 vecka

Ultraljud carotis

2 veckor

Venös utredning

1 vecka

Lungundersökningar

 

Spirometri

3 veckor

Läkarbesök

 

Kardiolog

9 veckor

Uppdaterad 15 februari, 2019