Våra väntetider

Observera att remiss behövs för alla undersökningar.

Hjärtundersökningar

 

Arbetsprov, cykel

4 veckor

Dygnsblodtrycksmätning

<1 vecka

Ekokardiografi, transthorakal

5 veckor

Långtids-EKG (1-2 dygn)

2 veckor

Långtids-EKG (4-5 dygn)

3 veckor

Ortostatiskt prov

<1 vecka

Pacemakerkontroll

8 veckor

Vilo-EKG

<1 vecka

Kärlundersökningar


Perifer circulationsutredning

4 veckor

Ultraljud artärsystem armar/ben

1 vecka

Ultraljud bukaorta

6 veckor

Ultraljud carotis

4 veckor

Venös utredning

1 vecka

Lungundersökningar

 

Spirometri

1 vecka

Sömnundersökningar

 

Inprovning av CPAP

1 vecka

Kontroll av behandling med antiapnéskena

3 veckor

Kontroll av CPAP-behandling

1 vecka

Sömnapnéregistrering

5 veckor

Läkarbesök

 

Hjärtspecialist

10 veckor

Uppdaterad 16 februari, 2017