en bild

En bättre väg till ett friskare hjärta

Väntar du på sömnapnéutredning eller behandling?

Om du stått i kö hos Aleris fysiologlab eller Capio St Görans sjukhus så kommer din remiss att skickas vidare till oss. Då vi får en stor mängd remisser kan det dröja innan du får din kallelse men du behöver inte kontakta oss, vi kommer att höra av oss till dig.

Välkommen till Stockholm Heart Center (SHC)

SHC är en privatägd specialistmottagning som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vår ambition är att ge människor bättre livskvalitet genom ett friskare hjärta. Vi har avtal inom kardiologi och obstruktiv sömnapné, samt finns med i vårdval klinisk fysiologi. Sedan den 1/4 2020 ingår SHC i Aleris-koncernen.

Våra mottagningar