Frågor och svar

Här har vi samlat våra vanligaste frågor och svar, grupperade på ämnesområde.

Behövs remiss?

Jag skulle vilja genomgå en av era undersökningar (arbetsprov, långtids-EKG etc). Går det att boka en tid utan remiss?
Nej, alla våra undersökningar kräver remiss. Ta kontakt med din husläkare och be denne utfärda en remiss, så kallar vi dig så fort vi fått den.

Jag är orolig för mitt hjärta och skulle vilja boka tid hos en kardiolog för utredning. Går det att boka läkartid hos er utan remiss?
Om du vill genomgå en hjärtutredning ber vi dig kontakta din husläkare för remiss till oss. Vi har då möjlighet att bedöma remissen och utifrån den lägga upp utredningen på bästa sätt för just ditt fall. 

Jag bor inte i Stockholms län, kan jag komma till er ändå?
Vi följer den nya patientlagen som trädde i kraft den 1 januari 2015.

Läs mer om patientlagen hos 1177 Vårdguiden.

Hittade du inte svaret på din fråga?
Kontakta våra remissamordnare på tfn 08-505 21 572/573 

Hälsoundersökningar

Gör ni hälsoundersökningar?
Vi erbjuder riktade hälsoundersökningar av hjärtat till företag, idrottsföreningar och privatpersoner, för att i tid upptäcka riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.

Läs mer om vår riktade hälsoundersökning av hjärtat.

Inför besöket

Vad ska jag ta med till besöket?
För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service samt garantera patientsäkerheten ber vi dig ta med följande:

 • ID-kort
 • Kallelse (om du fått en sådan hemskickad)
 • Högkostnadskort eller frikort
 • Aktuell medicinlista och annan information som kan vara relevant för den läkare du ska träffa, t ex journalkopior från annan vårdgivare.

Behöver jag förbereda mig inför undersökningen?
Här hittar du information om hur du förbereder dig inför våra undersökningar.

Av/Ombokning av tid
Om du behöver av- eller omboka din tid gör du det enklast via 1177 Vårdguiden (inloggning krävs). Om du inte har tillgång till 1177 Vårdguiden, vänligen kontakta oss på telefon 08-505 21 500 (knappval 2).

Observera: Uteblivet besök som inte avbokats senast 24 timmar innan bokad tid debiteras som ett vanligt läkarbesök, dvs 350 kr. Frikort gäller inte i dessa fall.

Behöver du tolk?
Om du behöver tolk under ditt besök vänligen kontakta oss i god tid på telefon 08-505 21 500 (knappval 2).

Är du rullstolsbunden?
Observera att vi inte har någon lift på mottagningen. Du bör kunna förflytta dig från rullstol till brits. 

Intyg

Jag behöver ett intyg (t ex körkortsintyg) från er, hur går jag till väga?
Kontakta våra sjuksköterskor på telefon 08-505 21 500 (knappval 3). 

Vilken typ av intyg skriver ni?
Vi skriver endast intyg vid konstaterad hjärtsjukdom, d v s vi gör inga hälsodeklarationer (för körkort e d).

Vad kostar ett intyg?
Se nedan prislista. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte. En faktura skickas hem till dig tillsammans med intyget.

Prislista

Nedan redovisas några exempel på avgiftsbelagda intyg. För samtliga intyg tillämpas en fast kostnad på 500 kr. 

 • Arbetsgivare, intyg arbetsförmåga
 • Körkortstillstånd: Intyg om sjukdom
 • Intyg om innehav av exempelvis läkemedel eller behandlingshjälpmedel etc. inför en resa. (Schengenintyg utfärdas av Apoteket AB)
 • Reseåterbud, intyg till resebyrå 

Avgiftsfria intyg

Nedan redovisas några exempel på avgiftsfria intyg.

 • Bostadsanpassning
 • Färdtjänst
 • God man
 • Intyg till Försäkringskassan
 • Intyg till kommunen eller stadsdelsnämnd inom Stockholms läns landsting
 • Parkeringstillstånd
Journalföring

Vad har ni för journalsystem?
Vi använder journalsystemet TakeCare, det gemensamma journalsystemet för stora delar av sjukvården inom Stockholms läns landsting (SLL). I och med detta ingår vi också i det som kallas för sammanhållen journalföring, vilket innebär att vårdgivare kan ta del av din vårdhistoria oberoende av var du vårdats.

Hur gör jag om jag vill spärra min journal?
Ring oss på tfn: 08-505 215 00 (knappval 2) om du vill spärra uppgifter som du inte vill ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare inom sammanhållen journalföring.

Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det. Den som bryter mot tystnadsplikten och sekretesslagen kan straffas.

Journalkopior

Jag vill ha kopia på min journal, hur gör jag?
Om du önskar kopia på dina journalhandlingar önskar vi i första hand att du skickar en skriftlig rekvisition till oss via post eller fax. Blankett hittar du här. Skriv ut blanketten, fyll i och skicka in den till oss.

Du kan även komma till vår mottagning och fylla i blanketten på plats. Om du inte har möjlighet att använda dig av blanketten kan du kontakta oss på telefon: 08-505 215 00 (knappval 3).

Om du önskar journalhandlingarna via post skickas de som en vanlig brevförsändelse till din folkbokföringsadress. Du kan också hämta ut journalhandlingarna i vår reception. Då krävs giltig ID-handling såsom legitimation, EU-pass eller körkort.

Vad kostar journalkopior?
Upp till nio sidor får du gratis. Den tionde sidan kostar 50 kronor och varje efterföljande sida kostar sedan två kronor styck.

Mediciner och recept

Jag har frågor kring de mediciner jag fått utskrivna av er (ang biverkningar, e d), vem kontaktar jag?
Kontakta våra sjuksköterskor på telefon 08-505 21 500 (knappval 3). 

Jag behöver förnya receptet på en medicin jag fått utskriven av min läkare på SHC, hur går jag till väga?
Om du behöver förnya ett recept på hjärtmedicin utskriven av läkare på SHC så gör du det enklast via 1177 Vårdguidens e-tjänster (inloggning krävs). Har du inte tillgång till 1177 Vårdguiden kan du kontakta oss på telefon 08-505 21 500 (knappval 3).

För recept som ej gäller hjärtmediciner hänvisar vi till din husläkare.

Patientavgifter

Vad kostar ett besök hos er?
Våra patientavgifter hittar du här.

Vad kostar ett uteblivet besök?
Uteblivet besök debiteras som ett vanligt besök, d v s du får en faktura på 350 kr. Observera att även sen avbokning (senare än 24 timmar innan bokad tid) debiteras med 350 kr. Frikort gäller inte i dessa fall.

Sjukförsäkring

Jag har en sjukförsäkring, kan jag komma till er via den?
Vi har avtal med ett flertal försäkringsbolag för specialistbedömningar och klinisk fysiologi. Rådgivning och tidsbokning sker direkt hos respektive försäkringsbolag, så vi ber dig kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Sjukresa

Kan jag få sjukresa till och från er mottagning?
Alla sjukresor grundar sig på en medicinsk bedömning och det är din vårdgivare som beslutar om du är berättigad till resa. Du kan alltså inte själv kräva att få sjukresa. Kontakta den vårdgivare som begärt undersökningen hos oss om du anser dig behöva sjukresa.

Läs mer om sjukresor på 1177.se.

 

Synpunkter kring ditt besök

Vi vill att du ska känna dig nöjd med ditt besök hos oss. Om du har några synpunkter på det bemötande eller den vård du fått vill vi att du hör av dig. Läs mer här.

Tidsbokning

Min husläkare har skickat en remiss till er. Hur får jag en tid?
Så fort vi fått remissen skickar vi en kallelse till dig per post. Här hittar du våra väntetider.

Om tiden jag fått inte passar, vad gör jag då?
Du kan av- eller omboka din tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du kan även ringa oss på telefon 08-505 215 00 (knappval 2) för att ändra tiden.  Observera att väntetiden kan bli längre vid byte av inbokad tid.

Jag har missat min telefontid, hur får jag en ny?
Kontakta oss på telefon 08-505 21 500 (knappval 2) för att boka en ny tid. 

När jag var på läkarbesök sa läkaren att jag skulle få tid för en undersökning men jag har inte fått någon kallelse, vad gör jag?
Kontakta oss på telefon 08-505 21 500 (knappval 2).

Väntetider

Vad har ni för väntetider?
Våra väntetider hittar du här.

Övriga frågor

Gör ni undersökningar på barn?
Nej. Vi tar enbart emot remisser på personer över 15 år.

Gör ni hjärtscreening av ungdomar?
Kontakta ansvarig sjuksköterska på telefon 08-505 215 10 för information.

Jag bor inte inom Stockholms läns lansting, får jag komma till er ändå?
Se sidorna behövs remiss och patientavgifter för information. Om du inte hittar den information du söker kan du kontakta oss på telefon 08-505 215 72/73. 

Uppdaterad 2 augusti, 2017