Klinisk fysiologi

På vår mottagning för klinisk fysiologi gör vi funktionsundersökningar inom hjärta, kärl, lungor och sömn.

Undersökningarna görs för att fastställa eller utesluta sjukdom, mäta funktionsgrad eller följa upp effekten av eventuell behandling. Resultaten utgör tillsammans med symtomen underlag i processen att ställa rätt diagnos och sedan utforma rätt behandling för dig.

Undersökningarna utförs av biomedicinska analytiker. 

Observera att remiss behövs för att få göra en undersökning hos oss

Uppdaterad 2 augusti, 2017